Handelsbetingelser

...det med småt

Betingelser

Herunder kan du læse de handelsbetingelser, som er gældende ved bestilling, køb og betaling af fotografiske ydelser hos MAPSolutions en del af Sweet Services ApS.

Enhver ydelse fra MAPSolutions en del af Sweet Services ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne.

Priser

Oplyste priser er alle dagspriser. Alle priser er inklusive moms medmindre andet er særskilt oplyst.

Priser på www.mapsolutions.dk er vejledende

 

Betaling

Betaling sker via fremsendt faktura, med 7 dages betalingsfrist.

Ved køb på hjemmeside sker betalingen via betalingssystemet på hjemmesiden.

 Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til Renteloven med nationalbankens til enhver tid værende officielle udlånsrente.

 Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i vederlaget med krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

 

 Leveringstid

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS gør alt, for altid på at levere på det meddelte tidspunkt.

Det aftalte leveringstidspunkt er et skøn og derfor ikke bindene, men et kvalificeret bud.

Medmindre andet er angivet, er den forventede leveringstid inden for 10 hverdage.

Ved fotografering aftales levering af digitale filer ved sessionen.

 

 Reklamation

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadatoen på fejl og mangler ved det leverede. MAPSolutions en del af Sweet Services ApS hæfter alene for oprindelige mangler. Såfremt Køber konstaterer mangler, skal Køber snarest og inden rimelig tid efter, at den oprindelige mangel er kommet til Købers kundskab, skriftligt reklamere til MAPSolutions en del af Sweet Services ApS med en udspecificering af de mangler, der gøres gældende. Ikke-rettidig reklamation medfører bortfald af retten til at gøre mangler gældende.

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS er ikke ansvarlig for mangler, der begrundes i uenighed omkring beskæring, valg af lys samt kunstnerisk stil i øvrigt., medmindre forholdene markant afviger fra viste eksempler.

 

 Fortrydelsesret

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS yder fortrydelsesret på ydelser, såfremt en eventuel fortrydelse senest 36 timer efter aftalens indgåelse.

Ved senere aflysning forbeholdes retten til at fremsende faktura på det fulde aftalte beløb, hvis ikke en ny dato kan findes.

Ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter, er den afgivne bestilling bindende. Der ydes ikke fortrydelsesret ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter.

 

Rettigheder

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS har ophavsretten til det materiale, som frembringes som led i enhver levering.

 

Forbehold for ændringer

MAPSolutions en del af Sweet Services ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende betingelser.

MAPSolutions en del af
Sweet Services v/Martin Pedersen

Espedammen 70
2605 Brøndby

+45 53 53 53 52
martin@mapsolutions.dk

CVR-nr.: 20179090

MAPSolutions en del af
Sweet Services v/Martin Pedersen

Espedammen 70
2605 Brøndby
+45 53 53 53 52
martin@mapsolutions.dk

CVR-nr.: 20179090